od 1993r.

Doświadczenie

Rzetelność

Gwarancja

 

      Od 1993 roku działamy we Wrocławiu, na terenie dolnego śląska oraz całego Kraju, realizując specjalistyczne prace wysokościowe oraz usługi alpinistyczne.

     Dzięki wieloletniemu funkcjonowaniu na rynku prac remontowo - budowlanych, nasi pracownicy posiadają wiedzę oraz doświadczenie, konieczne do rzetelnego wykonywania realizowanych prac. Dzięki pracownikom czynnie uprawiającym taternictwo jaskiniowe oraz wspinaczkę wysokogórską, mamy ogromne doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych technik alpinistycznych. Wykorzystujemy je w trakcie wykonywania wysokościowych robót remontowo-budowlanych.
 

      Podejmujemy się wykonania i skutecznie realizujemy, najbardziej skomplikowane zadania, w trudnych oraz uciążliwych obiektach, zarówno nad jak i pod ziemią. Wykonywaliśmy m.in. montaże różnego rodzaju instalacji oraz konstrukcji na obiektach wysokościowych, na wysokości przekraczającej 200m nad poziom terenu. Wykonywaliśmy prace w strefach zagrożenia wybuchem, w rurociągach, silosach, zbiornikach. Poradzimy sobie z każdym utrudnieniem, stworzonym przez przemysł. 

      Nasz cel, to bezpieczne, szybkie i solidne oraz jak najmniej uciążliwe dla Klienta wykonanie zlecenia. Pieniądze zarabiamy przy okazji.

      Wykorzystujemy nowoczesne technologie i materiały. Prace wykonujemy zgodnie z zasadami sztuki oraz BHP. Udzielamy odpowiednich gwarancji.

                                                                                                            Janusz Szczepański